Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 588 ngày 19/09/2021
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 588 ngày 19/09/2021
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG NIÊN – B NGHỊCH LÝ “LỚN-NHỎ” Đức Giê-su ngồi xuống, gọi […]
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 587 ngày 12/09/2021
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 587 ngày 12/09/2021
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN – B BIẾT PHÂN ĐỊNH VÀ DÁM TUYÊN XƯNG Người […]
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 586 ngày 05/09/2021
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 586 ngày 05/09/2021
ÉPPHATA, HÃY MỞ RA!
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 585 ngày 29/08/2021
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 585 ngày 29/08/2021
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXI MÙA THƯỜNG NIÊN – B SẠCH TỪ BÊN TRONG “Chính cái từ con […]
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 584 ngày 22/08/2021
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 584 ngày 22/08/2021
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 584 ngày 22/08/2021
ĐẦU TRANG