14/10/21 Thứ Năm tuần 28 TN: Tôn trọng sự thật
14/10/21 Thứ Năm tuần 28 TN: Tôn trọng sự thật
“Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” (Lc 11,52)
Hãy gia tăng xét mình hằng ngày trong đời sống cầu nguyện!
Hãy gia tăng xét mình hằng ngày trong đời sống cầu nguyện!
Thánh Inhaxiô luôn quyết tâm không xao nhãng việc xét mình hằng ngày. Thánh nhân cho rằng chẳng có lý […]
13/10/21 Thứ Tư tuần 28 TN: Bên ngoài và bên trong
13/10/21 Thứ Tư tuần 28 TN: Bên ngoài và bên trong
“Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều này và không được bỏ các điều kia.” (Lc 11,42)
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 13/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 13/10
Trong bài đọc I, trích thư gửi cho các tín hữu Rôma, thánh Phaolô nhấn mạnh rằng người Do Thái […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 12/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 12/10
Ngày 12 tháng 10 Thứ Ba tuần 28 Mùa Thường Niên Rm 1,1-7 Lc 11,29-32 Trong bài đọc I, sự […]
12/10/21 Thứ Ba tuần 28 TN: Thanh sạch từ tâm hồn
12/10/21 Thứ Ba tuần 28 TN: Thanh sạch từ tâm hồn
“Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.”(Lc 11,39)
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 11/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 11/10
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tập trung vào sức mạnh của việc rao giảng Tin Mừng. Lời Chúa được […]
11/10/21 Thứ Hai tuần 28 TN: Bệnh sính dấu lạ
11/10/21 Thứ Hai tuần 28 TN: Bệnh sính dấu lạ
“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.”(Lc 11,29)
10/10/21 Chúa Nhật tuần 28 TN – B: Thiên Chúa quảng đại
10/10/21 Chúa Nhật tuần 28 TN – B: Thiên Chúa quảng đại
“Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mc 10,27b)
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 09/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 09/10
Ngày 09 tháng 10Thứ Bảy tuần 27 Mùa Thường NiênGe 4,12-21Lc 11,27-28 Trong bài đọc Tin Mừng vắn gọn hôm […]
ĐẦU TRANG