15/01/22 thứ Bảy tuần I TN: Từ Bỏ
15/01/22 thứ Bảy tuần I TN: Từ Bỏ
“Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mc 2,13)
14/01/22 thứ Sáu tuần I TN: Lòng tin kiên vững
14/01/22 thứ Sáu tuần I TN: Lòng tin kiên vững
Họ dỡ mái nhà ngay chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. (Mc 2,4)
13/01/22 thứ Năm tuần I TN: Chúa muốn tôi sạch
13/01/22 thứ Năm tuần I TN: Chúa muốn tôi sạch
Suy niệm: Luật Môsê qui định người bị bệnh phong cùi phải mặc áo rách, để đầu trần, che râu, […]
12/01/22 thứ Tư tuần I TN: Nhịp sống cầu nguyện
12/01/22 thứ Tư tuần I TN: Nhịp sống cầu nguyện
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở […]
10/01/22 thứ Hai tuần I TN: Được gọi khi đang làm việc
10/01/22 thứ Hai tuần I TN: Được gọi khi đang làm việc
Đức Giê-su thấy ông Si-mon với người anh của ông là ông An-rê đang quăng lưới xuống biển… ông Gia-cô-bê, và người em là ông Gio-an… đang vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông… Và các ông đi theo Người.” (Mc 1,16-20)
09/01/22 Chúa Nhật tuần I TN năm C – Chúa Giê-su chịu phép rửa: Phép rửa trong Thánh Thần
09/01/22 Chúa Nhật tuần I TN năm C – Chúa Giê-su chịu phép rửa: Phép rửa trong Thánh Thần
Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người. (Lc 3,21-22)
11/02/22 thứ Ba tuần I TN: Lời giảng dạy đầy uy quyền
11/02/22 thứ Ba tuần I TN: Lời giảng dạy đầy uy quyền
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,22)
08/01/22 thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh: Niềm vui của người góa phụ
08/01/22 thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh: Niềm vui của người góa phụ
“Người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng… Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.” (Ga 3,29)
07/01/22 thứ Sáu đầu tháng sau Lễ Hiển Linh: Cậy trông và phó thác
07/01/22 thứ Sáu đầu tháng sau Lễ Hiển Linh: Cậy trông và phó thác
“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Lc 5,12b)
06/01/22 thứ Năm đầu tháng sau Lễ Hiển Linh: Đấng Cứu Độ đã đến thế gian
06/01/22 thứ Năm đầu tháng sau Lễ Hiển Linh: Đấng Cứu Độ đã đến thế gian
Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tại quý vị vừa nghe.” (Lc […]
ĐẦU TRANG