02/01/23 THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH – Th. Ba-si-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục, tiến sĩ HT: GIO-AN TẨY GIẢ LÀM CHỨNG
02/01/23 THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH – Th. Ba-si-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục, tiến sĩ HT: GIO-AN TẨY GIẢ LÀM CHỨNG
Gio-an tuyên bố thẳng thắn: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” (Ga 1,20)
01/01/23 CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS – Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa: KẾT HIỆP VỚI CHÚA
01/01/23 CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS – Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa: KẾT HIỆP VỚI CHÚA
Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,19)
25/12/22 ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH: THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA
25/12/22 ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH: THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
24/12/22 THỨ BẢY TUẦN 4 MV – Vọng lễ Chúa Giáng Sinh: NGÀI ĐẾN LÀM GÌ?
24/12/22 THỨ BẢY TUẦN 4 MV – Vọng lễ Chúa Giáng Sinh: NGÀI ĐẾN LÀM GÌ?
Sứ thần nói với ông Giu-se: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,21)
22/12/22 THỨ NĂM TUẦN 4 MV: KINH NGHIỆM VỀ THIÊN CHÚA
22/12/22 THỨ NĂM TUẦN 4 MV: KINH NGHIỆM VỀ THIÊN CHÚA
“Linh hồn ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47)
21/12/22 THỨ TƯ TUẦN 4 MV – Th. Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục: NIỀM VUI TRAO BAN
21/12/22 THỨ TƯ TUẦN 4 MV – Th. Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục: NIỀM VUI TRAO BAN
“Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)
20/12/22 THỨ BA TUẦN 4 MV: CUỘC GẶP GỠ CÓ MỘT KHÔNG HAI
20/12/22 THỨ BA TUẦN 4 MV: CUỘC GẶP GỠ CÓ MỘT KHÔNG HAI
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,35)
19/12/22 THỨ HAI TUẦN 4 MV: ĐỨC TIN ĐƯỢC THANH LUYỆN
19/12/22 THỨ HAI TUẦN 4 MV: ĐỨC TIN ĐƯỢC THANH LUYỆN
“Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” (Lc 1,20)
18/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A: THIÊN CHÚA CẦN CON NGƯỜI
18/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A: THIÊN CHÚA CẦN CON NGƯỜI
“Này ông Giu-se, là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia đã phán qua miệng ngôn sứ.” (Mt 1,20-22)
17/12/22 THỨ BẢY TUẦN 3 MV: CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI
17/12/22 THỨ BẢY TUẦN 3 MV: CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI
Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Ap-ra-ham. (Mt 1,1)
ĐẦU TRANG