07/04/21 Thứ Tư tuần Bát Nhật PS: Nhận ra
07/04/21 Thứ Tư tuần Bát Nhật PS: Nhận ra
Mắt họ sáng ra và nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 0(Lc 24,31)
06/04/21 Thứ Ba trong tuần Bát Nhật PS: Giữ Chúa ở lại trong ta
06/04/21 Thứ Ba trong tuần Bát Nhật PS: Giữ Chúa ở lại trong ta
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: ‘tôi đã thấy Chúa’ và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)
05/04/21 Thứ Hai tuần Bát Nhật PS: Chúng tôi xin làm chứng
05/04/21 Thứ Hai tuần Bát Nhật PS: Chúng tôi xin làm chứng
Các thượng tế cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ hắn đã đến lấy trộm xác.” (Mt 28,12-13)
04/04/21 Chúa Nhật phục sinh – B: Niềm vui phục sinh: “Bình an cho anh em”
04/04/21 Chúa Nhật phục sinh – B: Niềm vui phục sinh: “Bình an cho anh em”
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (Ga 20,1)
03/04/21 Thứ Bảy tuần Thánh: Đàng sau những dấu chỉ
03/04/21 Thứ Bảy tuần Thánh: Đàng sau những dấu chỉ
“Người đã trỗi dậy, không còn đây nữa.” (Mc 16,6)
02/04/21 Thứ Sáu tuần Thánh: Đứng gần thập giá Chúa Giêsu
02/04/21 Thứ Sáu tuần Thánh: Đứng gần thập giá Chúa Giêsu
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người… Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,25-27)
Ý nghĩa Làm Phép Dầu (Lễ Truyền Dầu)
Ý nghĩa Làm Phép Dầu (Lễ Truyền Dầu)
Được gọi là lễ Truyền Dầu hay Làm Phép Dầu, vì trong thánh lễ này Đức Giám mục sẽ thánh hiến Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh Nhân và Dầu Dự Tòng
31/03/21 Thứ Tư tuần Thánh: Nhận dạng sự dữ nơi mình
31/03/21 Thứ Tư tuần Thánh: Nhận dạng sự dữ nơi mình
“Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy… thà người đó đừng sinh ra thì hơn.” (Mt 26,23-24)
30/03/21 Thứ Ba tuần Thánh: Sống trong ánh sáng
30/03/21 Thứ Ba tuần Thánh: Sống trong ánh sáng
Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền ra đi. Lúc đó, trời đã tối. (Ga 13,30)
29/03/21 Thứ Hai tuần Thánh: Ý nghĩa của một hành động
29/03/21 Thứ Hai tuần Thánh: Ý nghĩa của một hành động
Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giê-su… Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: “Sao không bán lấy 300 đồng bạc mà cho người nghèo ?”… Chúa Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên, hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai táng Thầy.” (Ga 12,3.4.7)
ĐẦU TRANG