16/11/22 THỨ TƯ TUẦN 33 TN – Th. Ma-ga-ri-ta Xcốt-len, trinh nữ: SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI
16/11/22 THỨ TƯ TUẦN 33 TN – Th. Ma-ga-ri-ta Xcốt-len, trinh nữ: SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI
“Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng?” (Lc 19,23)
15/11/22 THỨ BA TUẦN 33 TN – Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT: ĐỪNG DÁN NHÃN THÀNH KIẾN
15/11/22 THỨ BA TUẦN 33 TN – Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT: ĐỪNG DÁN NHÃN THÀNH KIẾN
“Người này cũng là con cháu tổ phụ Áp- ra-ham.” (Lc 19,10)
14/11/22 THỨ HAI TUẦN 33 TN: LÒNG TIN CỦA ANH ĐÃ CHỮA ANH
14/11/22 THỨ HAI TUẦN 33 TN: LÒNG TIN CỦA ANH ĐÃ CHỮA ANH
“-Lạy ông Giê-su con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! -Anh muốn tôi làm gì cho anh? -Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy! - Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 18,35-43)
12/11/22 THỨ BẢY TUẦN 32 TN – Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo: KIÊN TRÌ SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP
12/11/22 THỨ BẢY TUẦN 32 TN – Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo: KIÊN TRÌ SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP
“Nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.” (Lc 18,5)
07/11/22 THỨ HAI TUẦN 32 TN: THA THỨ VÌ ĐÃ ĐƯỢC THỨ THA
07/11/22 THỨ HAI TUẦN 32 TN: THA THỨ VÌ ĐÃ ĐƯỢC THỨ THA
“Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận,’ thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,4)
06/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – C: SỐNG TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA
06/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – C: SỐNG TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA
“Con cái đời này cưới vợ lấy lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.” (Lc 20,34-35)
05/11/22 THỨ BẢY TUẦN 31 TN: TRUNG TÍN
05/11/22 THỨ BẢY TUẦN 31 TN: TRUNG TÍN
“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,13)
04/11/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN – Th. Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục: QUẢN LÝ KHÔN NGOAN
04/11/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN – Th. Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục: QUẢN LÝ KHÔN NGOAN
“Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo.” (Lc 16,8)
03/11/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN – Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ: YÊU KHÔNG TÍNH TOÁN
03/11/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN – Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ: YÊU KHÔNG TÍNH TOÁN
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để tìm cho kỳ được con chiên bị mất.” (Lc 15,4)
02/11/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN – Cầu cho các tín hữu đã qua đời: ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI
02/11/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN – Cầu cho các tín hữu đã qua đời: ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,40)
ĐẦU TRANG