28/03/21 Chúa Nhật lễ lá – B: Ánh sáng và bóng tối
28/03/21 Chúa Nhật lễ lá – B: Ánh sáng và bóng tối
“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)
Tâm tình mùa chay
Tâm tình mùa chay
Có bao giờ bạn cảm thấy chơi vơi giữa cuộc đời, bạn quay quắt tìm Chúa để bấu víu, rồi tự hỏi Chúa ở đâu? Và rồi bạn chọn ngờ vực, hay vững tin vào sự tồn tại của Chúa?
27/03/21 Thứ Bảy tuần 5 MC: Hiệu ứng La-za-rô
27/03/21 Thứ Bảy tuần 5 MC: Hiệu ứng La-za-rô
“Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.” (Ga 11,57)
26/03/21 Thứ Sáu tuần 5 MC: Làm việc của Chúa Cha
26/03/21 Thứ Sáu tuần 5 MC: Làm việc của Chúa Cha
“Nếu tôi không làm việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.” (Ga 10,37-38)
25/03/21 Thứ Năm tuần 5 MC-Lễ Truyền Tin: Chúa chờ sự cộng tác của ta
25/03/21 Thứ Năm tuần 5 MC-Lễ Truyền Tin: Chúa chờ sự cộng tác của ta
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
24/03/21 Thứ Tư tuần 5 MC: Lời Chúa là chân lý
24/03/21 Thứ Tư tuần 5 MC: Lời Chúa là chân lý
“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31-32)
23/03/21 Thứ Ba tuần 5 MC: Lời cảnh báo tối hậu
23/03/21 Thứ Ba tuần 5 MC: Lời cảnh báo tối hậu
“Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội mình mà chết.” (Ga 8,24)
22/03/21 Thứ Hai tuần 5 MC: Mở không gian yêu thương
22/03/21 Thứ Hai tuần 5 MC: Mở không gian yêu thương
Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,11)
21/03/21 Chúa Nhật tuần 5 MC – B: Để sinh nhiều hoa trái
21/03/21 Chúa Nhật tuần 5 MC – B: Để sinh nhiều hoa trái
“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)
20/03/21 Thứ Bảy tuần 4 MC: Biết và không biết
20/03/21 Thứ Bảy tuần 4 MC: Biết và không biết
Người Pha-ri-sêu nói với các vệ binh: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa.” (Ga 7,40-53)
ĐẦU TRANG