05/01/22 thứ Tư đầu tháng sau Lễ Hiển Linh: Khi thuyền có Chúa
05/01/22 thứ Tư đầu tháng sau Lễ Hiển Linh: Khi thuyền có Chúa
Khi các ông thấy Người đi trên mặt biển lại tưởng là ma, thì la lên… Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Người lên thuyền với các ông, và gió lặng.(Mc 6,49-51)
04/01/22 thứ Ba sau Lễ Hiển Linh: Mục tử và trách nhiệm
04/01/22 thứ Ba sau Lễ Hiển Linh: Mục tử và trách nhiệm
Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6,34)
10 quyết tâm cho một năm hạnh phúc
10 quyết tâm cho một năm hạnh phúc
10 quyết tâm cho một năm hạnh phúc
03/01/22 thứ Hai sau Lễ Hiển Linh: Địa chỉ đáng lưu ý
03/01/22 thứ Hai sau Lễ Hiển Linh: Địa chỉ đáng lưu ý
“Hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng của bóng tối tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4,15-16)
02/01/22 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh: Đến thờ lạy Chúa
02/01/22 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh: Đến thờ lạy Chúa
“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,11)
01/01/22 thứ Bảy đầu tháng cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Hồn nhiên loan báo tin mừng
01/01/22 thứ Bảy đầu tháng cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Hồn nhiên loan báo tin mừng
Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. (Lc 2,16-17)
31/12/21 thứ Sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Cuộc hành trình kì diệu
31/12/21 thứ Sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Cuộc hành trình kì diệu
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
30/12/21 thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Là Con Thiên Chúa làm người
30/12/21 thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Là Con Thiên Chúa làm người
Còn Hài Nhi càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40)
27/12/21 thứ Hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Th. Gio-an Tông đồ: Những bước chân chạy
27/12/21 thứ Hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Th. Gio-an Tông đồ: Những bước chân chạy
Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. (Ga 20,4)
26/12/21 Chúa Nhật tuần Bát Nhật Giáng Sinh năm C – Thánh Gia Thất: “Sự cố” của Thánh Gia Thất
26/12/21 Chúa Nhật tuần Bát Nhật Giáng Sinh năm C – Thánh Gia Thất: “Sự cố” của Thánh Gia Thất
Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết… (Lc 2,43)
ĐẦU TRANG