“XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ”
“XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ”
Sự dữ hoành hành trong thế gian từ ngày Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn loài. Tội lỗi và […]
Kiêng Lễ – một truyền thống của Mùa Chay?
Kiêng Lễ – một truyền thống của Mùa Chay?
KIÊNG LỄ – MỘT TRUYỀN THỐNG CỦA MÙA CHAY ? Tác giả: R. Jared StaudtHướng Dương chuyển ngữ từ buildingcatholicculture.com […]
07/04/20 THỨ BA TUẦN THÁNH: LỜI TUYÊN BỐ HÙNG HỒN
07/04/20 THỨ BA TUẦN THÁNH: LỜI TUYÊN BỐ HÙNG HỒN
“Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” (Ga 13,37)
1001 chuyện bên lề Thánh Lễ trực tuyến
1001 chuyện bên lề Thánh Lễ trực tuyến
Như mọi người đã biết, vì hoàn cảnh bất khả kháng nên Giáo Hội đưa ra quyết định cho giáo […]
06/04/20 THỨ HAI TUẦN THÁNH: CHỊU KHỔ NẠN VỚI CHÚA KI-TÔ
06/04/20 THỨ HAI TUẦN THÁNH: CHỊU KHỔ NẠN VỚI CHÚA KI-TÔ
Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.” (Ga 12,7)
05/04/20 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa: NGƯỜI LÀ AI?
05/04/20 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa: NGƯỜI LÀ AI?
Khi Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.” (Mt 21,10-11)
04/04/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: VƯỢT QUA NỖI SỢ
04/04/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: VƯỢT QUA NỖI SỢ
“Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” (Ga 11,48)
03/04/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: KHÔNG CHẤP NHẬN!
03/04/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: KHÔNG CHẤP NHẬN!
“Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào […]
02/04/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: KHIÊM NHƯỜNG NHƯ CHÚA
02/04/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: KHIÊM NHƯỜNG NHƯ CHÚA
Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.” (Ga 8,54)
01/04/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: SỰ THẬT ĐEM LẠI TỰ DO
01/04/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC: SỰ THẬT ĐEM LẠI TỰ DO
“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31)
ĐẦU TRANG