27/06/20 THỨ BẢY TUẦN 12 TN: LÒNG TIN CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
27/06/20 THỨ BẢY TUẦN 12 TN: LÒNG TIN CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
“Chính tôi sẽ đến chữa nó.” (Mt 8,7)
26/06/20 THỨ SÁU TUẦN 12 TN: MUỐN ĐƯỢC CHỮA LÀNH
26/06/20 THỨ SÁU TUẦN 12 TN: MUỐN ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Ngài giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy sạch.” (Mt 8,3)
25/06/20 THỨ NĂM TUẦN 12 TN: THI HÀNH Ý CHÚA
25/06/20 THỨ NĂM TUẦN 12 TN: THI HÀNH Ý CHÚA
“Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 4,19-20)
24/06/20 THỨ TƯ TUẦN 12 TN Sinh nhật thánh Gio-an Tiền hô: SỨC MẠNH CHÚA TRAO
24/06/20 THỨ TƯ TUẦN 12 TN Sinh nhật thánh Gio-an Tiền hô: SỨC MẠNH CHÚA TRAO
Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66)
23/06/20 THỨ BA TUẦN 12 TN: XIN ƠN KHÔN NGOAN ĐỂ THI HÀNH SỨ VỤ LOAN BÁO
23/06/20 THỨ BA TUẦN 12 TN: XIN ƠN KHÔN NGOAN ĐỂ THI HÀNH SỨ VỤ LOAN BÁO
“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.” (Mt 7,6)
22/06/20 THỨ HAI TUẦN 12 TN: “MÊ” GIÊ-SU Ở ĐIỂM NÀY!
22/06/20 THỨ HAI TUẦN 12 TN: “MÊ” GIÊ-SU Ở ĐIỂM NÀY!
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.” (Mt 7,1-2)
19/06/20 THỨ SÁU TUẦN 11 TN: PHƯƠNG DƯỢC CHỮA LÀNH
19/06/20 THỨ SÁU TUẦN 11 TN: PHƯƠNG DƯỢC CHỮA LÀNH
“Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,29)
18/06/20 THỨ NĂM TUẦN 11 TN: BẢN CHẤT CỦA ƠN THA THỨ
18/06/20 THỨ NĂM TUẦN 11 TN: BẢN CHẤT CỦA ƠN THA THỨ
“Thật vậy nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (Mt 6,14-15)
17/06/20 THỨ TƯ TUẦN 11 TN: ĐỂ THIÊN CHÚA NHÌN BẠN
17/06/20 THỨ TƯ TUẦN 11 TN: ĐỂ THIÊN CHÚA NHÌN BẠN
“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,6)
16/06/20 THỨ BA TUẦN 11 TN: YÊU THƯƠNG ĐÍCH THỰC
16/06/20 THỨ BA TUẦN 11 TN: YÊU THƯƠNG ĐÍCH THỰC
“Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con.” (Mt 5,44)
ĐẦU TRANG