26/05/20 THỨ BA TUẦN 7 PS: ĐỨC GIÊ-SU KHÔNG LỢI DỤNG
26/05/20 THỨ BA TUẦN 7 PS: ĐỨC GIÊ-SU KHÔNG LỢI DỤNG
“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho […]
25/05/20 THỨ HAI TUẦN 7 PS Th. Grê-gô-ri-ô VII, giáo hoàng: CÙNG CHIẾN THẮNG VỚI ĐỨC KI-TÔ
25/05/20 THỨ HAI TUẦN 7 PS Th. Grê-gô-ri-ô VII, giáo hoàng: CÙNG CHIẾN THẮNG VỚI ĐỨC KI-TÔ
“Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)
24/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – A  Chúa Thăng Thiên: RỒI NGÀI SẼ TRỞ LẠI
24/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – A Chúa Thăng Thiên: RỒI NGÀI SẼ TRỞ LẠI
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20)
23/05/20 THỨ BẢY TUẦN 6 PS: ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHÚA
23/05/20 THỨ BẢY TUẦN 6 PS: ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHÚA
“Thầy từ Chúa Cha mà đến.” (Ga 16,28) Suy niệm: Một điểm đặc biệt trong phương pháp sư phạm của […]
22/05/20 THỨ SÁU TUẦN 6 PS: VUI VÌ SỰ SỐNG
22/05/20 THỨ SÁU TUẦN 6 PS: VUI VÌ SỰ SỐNG
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người […]
21/05/20 THỨ NĂM TUẦN 6 PS: BUỒN-VUI: HAI NHỊP CỦA ĐỜI SỐNG
21/05/20 THỨ NĂM TUẦN 6 PS: BUỒN-VUI: HAI NHỊP CỦA ĐỜI SỐNG
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20) Suy niệm: […]
20/05/20 THỨ TƯ TUẦN 6 PS: THIÊN CHÚA VẪN PHÁN DẠY
20/05/20 THỨ TƯ TUẦN 6 PS: THIÊN CHÚA VẪN PHÁN DẠY
“Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn… Mọi sự Chúa […]
19/05/20 THỨ BA TUẦN 6 PS: DI SẢN THÁNH THẦN
19/05/20 THỨ BA TUẦN 6 PS: DI SẢN THÁNH THẦN
“Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em.” (Ga 16,7) Suy niệm: Chúa Giê-su không […]
18/05/20 THỨ HAI TUẦN 6 PS: ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ LÀM CHỨNG
18/05/20 THỨ HAI TUẦN 6 PS: ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ LÀM CHỨNG
“Thần Khí sự thật… sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh […]
17/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – A: CHÚA VẪN ĐANG TỎ MÌNH CHO TA
17/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – A: CHÚA VẪN ĐANG TỎ MÌNH CHO TA
“Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ  yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình […]
ĐẦU TRANG