Hãy Năng Tham Dự Thánh Lễ Ngày Thường
Hãy Năng Tham Dự Thánh Lễ Ngày Thường
Phải chia sẻ liền những cảm xúc đang dâng tràn trong lòng mình chiều nay cùng mọi người. Lần đầu […]
Bài thơ ĐI TU
Bài thơ ĐI TU
Vài hôm nữa là lễ nhớ thánh Maria Madalena – bổn mạng của Dư Hương, Phương, Soeur… với bài thơ […]
Không Để Tuổi Già Ra Vô Nghĩa
Không Để Tuổi Già Ra Vô Nghĩa
Sáng nay đi tập thể dục về, không hiểu vì sao tay mình không lấy tràng hạt để đọc kinh […]
ĐẦU TRANG