24/04/20 THỨ SÁU TUẦN 2 PS: CHÍNH CHÚA TRAO BAN
24/04/20 THỨ SÁU TUẦN 2 PS: CHÍNH CHÚA TRAO BAN
Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.(Ga 6,11)
23/04/20 THỨ NĂM TUẦN 2 PS: NỖI LÒNG NGƯỜI LOAN BÁO
23/04/20 THỨ NĂM TUẦN 2 PS: NỖI LÒNG NGƯỜI LOAN BÁO
“Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.” (Ga 3,32)
Đại dịch có thể chữa khỏi bệnh vô cảm?
Đại dịch có thể chữa khỏi bệnh vô cảm?
Là người ai cũng có cảm xúc, tình cảm. Thật không thể tưởng tượng được vô cảm tức là người ấy không có cảm xúc. Họ thờ ơ với ngoại cảnh, sống lạnh nhạt, vô tâm với cuộc sống, với những người ở xung quanh
22/04/20 THỨ TƯ TUẦN 2 PS: TÊN CỦA CHÚA LÀ TÌNH YÊU
22/04/20 THỨ TƯ TUẦN 2 PS: TÊN CỦA CHÚA LÀ TÌNH YÊU
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
21/04/20 THỨ BA TUẦN 2 PS: SINH LẠI BỞI ƠN TRÊN
21/04/20 THỨ BA TUẦN 2 PS: SINH LẠI BỞI ƠN TRÊN
“Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,7b)
20/04/20 THỨ HAI TUẦN 2 PS: ĐƯỢC TÁI SINH ĐỂ SỐNG THEO THẦN KHÍ
20/04/20 THỨ HAI TUẦN 2 PS: ĐƯỢC TÁI SINH ĐỂ SỐNG THEO THẦN KHÍ
“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)
19/04/20 CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – A KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: HỌP MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
19/04/20 CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – A KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: HỌP MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
“Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (Ga 20,25)
18/04/20 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS: MỘT ĐỨC TIN CHƯA HOÀN HẢO
18/04/20 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS: MỘT ĐỨC TIN CHƯA HOÀN HẢO
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy từ cõi chết. (Mc 16,14)
17/04/20 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS: KHÔNG NHƯ MỘT KỶ NIỆM
17/04/20 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS: KHÔNG NHƯ MỘT KỶ NIỆM
Ông Phê-rô nói: “ Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. (Ga 21,3-4)
16/04/20 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS: LỜI MỜI GỌI LÀM CHỨNG NHÂN
16/04/20 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS: LỜI MỜI GỌI LÀM CHỨNG NHÂN
“Phải nhân danh Thầy rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy.” (Lc 24, 48)
ĐẦU TRANG