Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 18/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 18/10
Vào ngày lễ kính thánh Luca hôm nay, chúng ta lắng nghe thư của thánh Phaolô gửi cho người môn đệ thân tín của ngài là Timôthêô, torng thư ngài than phiền rằng ngài chỉ còn một mình Luca đi cùng, ngoài ra chẳng còn ai.
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 16/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 16/10
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dự báo trước những bối cảnh khác nhau mà các tông đồ […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 14/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 14/10
Phaolô kết thúc đoạn trình bày trong Rm 1,18-3,20 bằng một lời phát biểu rất ấn tượng: “Do Thái cũng […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 13/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 13/10
Trong bài đọc I, trích thư gửi cho các tín hữu Rôma, thánh Phaolô nhấn mạnh rằng người Do Thái […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 12/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 12/10
Ngày 12 tháng 10 Thứ Ba tuần 28 Mùa Thường Niên Rm 1,1-7 Lc 11,29-32 Trong bài đọc I, sự […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 11/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 11/10
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tập trung vào sức mạnh của việc rao giảng Tin Mừng. Lời Chúa được […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 09/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 09/10
Ngày 09 tháng 10Thứ Bảy tuần 27 Mùa Thường NiênGe 4,12-21Lc 11,27-28 Trong bài đọc Tin Mừng vắn gọn hôm […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 08/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 08/10
Ngày 08 tháng 10Thứ Sáu đầu tháng tuần 27 Mùa Thường NiênGe 1,13-15; 2,1-2Lc 11,15-26 Bài đọc Tin Mừng hôm […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 07/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 07/10
Ngày 07 tháng 10 Thứ Năm đầu tháng tuần 27 Mùa Thường Niên Đức Maria Mân Côi
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 06/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 06/10
Ngày 06 tháng 10 Thứ Tư đầu tháng tuần 27 Mùa Thường Niên Thánh Brunô, linh mục. Lễ nhớ tuỳ […]
ĐẦU TRANG