Tâm tình Mục tử: “Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người”