THÔNG BÁO

(Số 02/T02.2022)

V/v. BÌNH THƯỜNG HÓA CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT MỤC VỤ

Kính gửi:     Quý Cha, quý Phó tế, Quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em,

Sau một thời gian dài áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người trong các cử hành Phụng vụ, cũng như trong các sinh hoạt mục vụ khác để phòng ngừa dịch bệnh; nay mọi người, phần lớn, cũng đã được tiêm vắc-xin, các hoạt động xã hội cũng đã trở lại bình thường với tinh thần phòng ngừa dịch bệnh cách linh hoạt và an toàn; chính vì thế, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã quyết định bình thường hóa các cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ tại các Giáo xứ, Giáo họ trong toàn Giáo phận, bắt đầu từ Chúa Nhật, 20/02/2022.

Tuy nhiên, để các buổi cử hành Phụng vụ và sinh hoạt mục vụ được diễn ra an toàn, bảo đảm sức khỏe cho mọi người, Tòa Giám mục yêu cầu mọi thành phần tham dự vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn, … Những ai thấy mình có những dấu hiệu khả nghi bị nhiễm bệnh, xin vui lòng ở nhà cho đến khi xác định rõ ràng.

Vì mọi sinh hoạt trở lại bình thường, nên sẽ không còn Thánh lễ trực tuyến trên các kênh thông thường của Giáo phận Đà Nẵng vào chiều thứ Bảy và Chúa Nhật hằng tuần.

Xin chân thành cảm ơn và xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Trà Kiệu và chân phước Anrê Phú Yên, giữ gìn mọi người được bình an.

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2022
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo