THÔNG BÁO

(Số 01/T5.2021) 

V/v. TẠM DỪNG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TẬP TRUNG VÀ CÁC SINH HOẠT MỤC VỤ
TẠI CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỘI AN

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh,
và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em!

Như quý Cha và anh chị em biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An. Bộ Y tế đã công bố chính thức một số ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại hai địa phương này. Chính quyền thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng đã ra những công văn yêu cầu tạm dừng “các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, …” từ 0 giờ
00 phút, ngày 04/5/2021 (đối với Tp. Đà Nẵng), và từ 0 giờ 00 phút, ngày 05/5/2021 (đối với Tp. Hội An) cho đến khi có thông báo mới.

Chính vì thế, để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, cũng như chung tay góp sức trong việc phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, quyết định tạm dừng các cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ khác tại các Giáo xứ, Giáo họ trong thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, xin quý Cha tại các Giáo xứ, Giáo họ trong hai địa phương nêu trên dâng lễ riêng. Xin anh chị em giáo dân gia tăng việc cầu nguyện trong gia đình, nhất là đọc và suy niệm Lời Chúa, lần chuỗi Mân côi kính Đức Mẹ, làm việc đạo đức kính Thánh Giuse, dâng lên Chúa những hy sinh hằng ngày, thực hành các việc bác ái và hiệp thông tham dự Thánh lễ trực tuyến với lịch trình cụ thể như sau:

1. Các Thánh lễ được trực tuyến do Ban truyền thông Giáo phận:
■ Thứ Bảy, lúc 17g00 (cử hành Thánh lễ Chúa Nhật): Cha Tổng Đại diện chủ sự.
■ Chúa Nhật, lúc 17g00: Đức Giám mục chủ sự.
Ban truyền thông Giáo phận trực tuyến tại các kênh sau đây:
Trang Web: giaophandanang.org
Kênh Youtube: youtube.com/c/giaophandanang
Facebook: facebook.com/GPDaNang

2. Các Thánh lễ được trực tuyến tại một số Giáo xứ:
■ Buổi sáng các ngày trong tuần, lúc 05g00:
– Giáo xứ Chính Tòa
– Giáo xứ Tam Tòa
■ Buổi chiều các ngày trong tuần, lúc 17g00:
– Giáo xứ Chính Tòa
– Giáo xứ Thanh Đức

■ Giáo xứ Chính Tòa trực tuyến tại các kênh sau đây:
Trang Web: nhathochinhtoadanang.org hoặc giaoxuchinhtoadanang.org
Kênh Youtube: youtube.com/GiaoXuChinhToaDaNang
Facebook: facebook.com/NhaThoChinhToaDaNang

■ Giáo xứ Thanh Đức trực tuyến tại các kênh sau đây:
Kênh Youtube: youtube.com/Giáo Xứ Thanh Đức
Facebook: facebook.com/Giáo Xứ Thanh Đức

■ Giáo xứ Tam Tòa trực tuyến tại kênh sau đây:
Facebook: facebook.com/Giáo Xứ Tam Tòa Đà Nẵng

Với tất cả niềm tin và lòng cậy trông, nhờ lời cầu khẩn của Mẹ Trà Kiệu, Thánh Cả Giuse và chân phước Anrê Phú Yên, xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, gìn giữ mọi người trong bình an và xin Người mau chấm dứt cơn dịch bệnh này.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5 năm 2021
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo