THÔNG BÁO
(Số 02/T3.2021)
V/v. CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2021

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế,
Quý Tu sĩ, Chủng sinh,
và cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận.

Văn phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin được thông báo:
I. CÁC THÁNH LỄ DO ĐỨC CHA GIUSE – GIÁM MỤC GIÁO PHẬN – CHỦ SỰ TRONG TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2021

 1. Ngày Giới trẻ Giáo phận (Lễ Lá):
   Thời gian: 17g00, Thứ Bảy, 27/3/2021
   Địa điểm: Giáo xứ An Hải
 2. Chúa Nhật Lễ Lá:
   Thời gian: 15g00, Chúa Nhật, 28/3/2021
   Địa điểm: Giáo xứ Chính Tòa
 3. Thánh lễ Làm Phép Dầu và trao ban tác vụ cho các Thừa tác viên ngoại
  thường trao Mình Thánh Chúa:
   Thời gian: 05g30, Thứ Năm, 01/4/2021
   Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa
 4. Thánh lễ Tiệc Ly:
   Thời gian: 17g00, Thứ Năm, 01/4/2021
   Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa
 5. Nghi thức đi Đàng Thánh Giá và tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa:
   Thời gian: Thứ Sáu, 02/4/2021 +16g00: Đàng Thánh Giá +17g00: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa
   Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa
 6. Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ vọng Mừng Chúa Phục Sinh:
   Thời gian: 19g00, Thứ Bảy, 03/4/2021
   Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa
 7. Chúa nhật Phục Sinh:
  Buổi sáng:
   Thời gian: 06g00, Chúa Nhật, 04/4/2021
   Địa điểm: Giáo xứ Nội Hà
  Buổi chiều:
   Thời gian: 17g00, Chúa Nhật, 04/4/2021
   Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa
 8. Chúa nhật II Phục Sinh – Kính Lòng Chúa Thương Xót:
   Thời gian: 17g00, Chúa Nhật, 11/4/2021
   Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa
 • Xin kính mời quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân
  đến hiệp dâng Thánh lễ trong những ngày nêu trên.
 • Trong các Thánh lễ: làm phép Dầu, Tiệc Ly, vọng Phục Sinh và chiều Chúa nhật
  Phục Sinh, xin mời quý Cha đồng tế mang lễ phục chung của Giáo phận.
 • Sau Thánh lễ làm phép Dầu, xin kính mời quý Cha và quý thầy dùng điểm tâm tại
  Tòa Giám Mục. Sau đó xin mời quý Cha thay Dầu mới.

  II. MỘT VÀI LƯU Ý MỤC VỤ TRONG TUẦN THÁNH – PHỤC SINH 2021
  Sau khi lĩnh ý Đức Giám Mục Giáo phận, Văn phòng TGM xin gửi đến quý Cha và
  cộng đoàn Dân Chúa một vài lưu ý mục vụ trong Tuần Thánh – Phục Sinh 2021 như sau:
 1. Quý Cha có thể cử hành đầy đủ tất cả các nghi thức phụng vụ trong Tuần Thánh – Phục Sinh 2021 này.
 2. Riêng Thứ Sáu Tuần Thánh, trong phần Lời Nguyện Chung, xin quý Cha tiếp tục
  thêm lời cầu nguyện 9B (xin xem tập tin đính kèm) cầu cho người đau khổ trong cơn dịch bệnh; và sau nghi thức Suy tôn Thánh Giá, chỉ có linh mục chủ sự hôn kính Thánh Giá mà thôi, còn lại tất cả sẽ tỏ lòng tôn kính Thánh Giá bằng hình thức cúi mình sâu hoặc bái gối.
 3. Trong tất cả các cử hành, xin mọi người tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

  III. TĨNH TÂM THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG TRAO MÌNH THÁNH CHÚA
 4. Kính mời tất cả các thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa (theo danh sách đã đăng ký của các Giáo xứ, Giáo họ và cộng đoàn Dòng tu) về tham dự buổi tĩnh tâm tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 19g30, thứ Tư Tuần Thánh, 31/3/2021.
 5. Giáo xứ nào cần ở lại đêm, xin báo trước cho Cha quản lý TGM để tiện việc sắp xếp.
 6. Sau Thánh lễ làm phép Dầu và trao ban tác vụ cho các Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa, xin kính mời các Thừa tác viên dùng điểm tâm tại hội trường Giáo xứ Chính Tòa.

  IV. NẾN PHỤC SINH
 7. Như mọi năm, các Giáo xứ, Giáo họ biệt lập và các cộng đoàn dòng tu có cử hành trọn vẹn Tam Nhật Thánh sẽ nhận Nến Phục Sinh tại Tòa Giám mục, vào sáng thứ Năm Tuần Thánh, sau Thánh lễ làm phép Dầu.
 8. Để cho việc nhận Nến Phục Sinh được thuận tiện, VPTGM xin gửi đến quý Cha quản xứ, quản nhiệm, và các cộng đoàn dòng tu danh sách và phiếu nhận nến (xin xem các tập tin đính kèm). Xin quý Cha vui lòng in ra và trao phiếu đó cho người đại diện đến nhận nến.

  Xin chân thành cám ơn quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa.

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2021
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

9B.   CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ

TRONG CƠN DỊCH BỆNH

Xướng:

Ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang gặp nguy khốn vì cơn dịch bệnh hiện nay, xin Chúa chữa lành những kẻ đau yếu, ban sức mạnh cho những người chăm sóc bệnh nhân, an ủi các gia đình đang sầu khổ, và ban ơn cứu độ cho những kẻ đã qua đời.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Chúa là nơi nương tựa duy nhất cho loài người mỏng giòn yếu đuối,

xin thương nhìn đến tình trạng nguy khốn của đoàn con Chúa

đang hứng chịu những tác hại nặng nề  của cơn dịch bệnh,

xin xoa dịu những đau đớn của các bệnh nhân,

ban sức mạnh cho những ai đang chăm sóc người đau yếu,

cho kẻ đã ly trần được nghỉ yên muôn đời,

và giữa cơn thử thách gian nan này,

xin cho chúng con nhận được niềm ủi an nơi lòng Chúa xót thương.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.