THÔNG BÁO

(Số 01/T5.2022)

 V/v. RAO ĐIỀU TRA CÁC ỨNGVIÊN TRƯỚC KHI CHỊU CHỨC LINH MỤC

Kính gửiQuý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em,

Theo dự kiến, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ truyền chức Linh mục cho các Thầy Phó tế có tên dưới đây, vào Thứ Sáu, ngày 24 tháng 06 năm 2022, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng Giáo phận, tại Nhà Thờ Chính Tòa:

  1. Thầy Phêrô Nguyễn Long

Thuộc Giáo xứ Thuận Yên, Hiện đang thực tập mục vụ tại Giáo xứ Hoằng Phước.

  1. Thầy Gioan Boscô Vũ Sỹ Sơn

Gốc thuộc Giáo phận Vinh, đã gia nhập Giáo phận Đà Nẵng, Hiện đang thực tập mục vụ tại Giáo xứ Phú Thượng.

  1. Thầy Martinô Porres Phan văn Luận

Thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Hiện đang thực tập mục vụ tại Giáo xứ Xuân Thạnh.

Chiếu theo Giáo Luật 1983, điều 1051, triệt 02, các ứng viên tiến chức phải được thông báo cho cộng đoàn Dân Chúa để điều tra trước khi lãnh nhận thánh chức Linh mục. Chính vì thế, xin quý Cha Quản xứ, Quản nhiệm và các cộng đoàn dòng tu cho rao điều tra trong các Thánh lễ Chúa Nhật và niêm yết thông báo này trong 03 tuần: 29/5 ; 05/6 và 12/6 năm 2022.  

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý Thầy; và nếu thấy quý Thầy có điều gì ngăn trở cho việc lãnh nhận thánh chức Linh mục, thì buộc lương tâm, phải trình cho Đức Giám Mục Giáo Phận. Xin chân thành cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo