THÔNG BÁO
(Số 01/T01.2021)
V/v. THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý Cha,
Quý Tu sĩ, Chủng sinh,
Và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa!
Sau khi đã cho rao điều tra theo quy định của Giáo luật và không thấy có ngăn trở nào đối với các ứng viên chịu chức Phó tế, nay với sự chấp thuận của Đức Giám mục Giáo phận,
Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng hân hoan kính báo
Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 07 thầy có tên dưới đây, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, vào lúc 05g30, Thứ Hai, ngày 18 tháng 01 năm 2021, ngày kỷ niệm thành lập Giáo phận Đà Nẵng:

  1. Thầy Phêrô NGUYỄN QUÍ KHÔI, thuộc Giáo xứ Phú Hương
  2. Thầy Ambrôsiô NGUYỄN QUANG MINH, thuộc Giáo xứ Trà Kiệu
  3. Thầy Giacôbê HỨA THANH THỊNH, thuộc Giáo xứ Hà Lam
  4. Thầy Antôn VÕ NGỌC VĨNH, thuộc Giáo xứ Hòa Lâm
  5. Tu sĩ Antôn Claret TRẦN VĂN GIANG, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  6. Tu sĩ Đôminicô NGUYỄN VĂN HIỂN, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  7. Tu sĩ Martinô Porres PHAN VĂN LUẬN, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ , Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý thầy, để quý thầy sốt sắng dọn mình lãnh nhận thánh chức Phó tế.

Xin kính mời quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các tiến chức.

Xin chân thành cám ơn và kính mời.

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2021
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo