Ngày 23/3/2014, Cha TĐD kiêm Quản xứ Chính Tòa Đà Nẵng đã có cuộc thăm viếng bệnh nhân là giáo dân của giáo xứ tại bệnh viện Đà Nẵng. Ngài, cùng với quý vị HĐMV Giáo Xứ, đã đến trao cho bệnh nhân những lời an ủi, động viên, một cách đặc biệt, khích lệ bệnh nhân hãy hiệp thông các đau khổ bệnh tật của mình vào con đường thương khó của Chúa Giêsu trong Mùa Chay Thánh đang diễn ra. Đoàn thăm viếng đồng thời cũng đã có trao chút quà mọn vật chất, bên cậnh đó, nhất là món quà vô giá chính là Mình Máu Thánh Chúa cho bệnh nhân.