Chắc chắn là các bạn đã nghe nói về những bi kịch của việc nghiện ngập.

Và… hẳn các bạn cũng đã từng nghĩ đến những loại nghiện ngập khác nhau như bài bạc, phim ảnh đồi trụy, internet,… và những nguy hiểm của thế giới ảo?.

Dựa vào “Tin Mừng của Lòng Thương Xót”, chúng ta có thể xoa dịu, chăm sóc và chữa lành rất nhiều những đau khổ liên quan đến những loại nghiện mới.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang đau khổ vì nghiện ngập được giúp đỡ và đồng hành cách tận tình.

Nguồn: Vatican News – Tiếng Việt