Sau khi suy niệm về Mầu Nhiệm Giáng Thế trong toàn bộ Nhiệm Cục Cứu Độ, toàn thể cộng đoàn phụng vụ đã hân hoan và sốt sắng bước vào Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 2013.

Xem thêm: Diễn Nguyện Giáng Sinh 2013

 

joomplu:306
Chúa Giê Su Hài Đồng, con thờ lạy và yêu mến.
 
joomplu:294
Rước kiệu Chúa Giêsu Hài Đồng từ Hang Đá Đức Mẹ ra lễ đài.
 
joomplu:297
Đoàn rước…
 
joomplu:296
 
joomplu:295
 
joomplu:300
 
joomplu:301
 
joomplu:304
 
joomplu:308
Thánh Lễ bắt đầu…
 
joomplu:309
Trích sách Tiên tri Isaia: “Chúa ban Con của Người cho chúng ta”.
 
joomplu:311
Đáp ca:  Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô, Chúa chúng ta (Lc 2, 11).
 
joomplu:312
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô: “Ân sủng của Chúa đã đến với mọi người”.
 
joomplu:313
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: “Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”.
 
 


Đoàn chúng con xin hiệp dâng của lễ… và phụng vụ Thánh Thể

 
joomplu:318
 
joomplu:319
 
joomplu:292
Rất đông giáo dân hiệp dâng Thánh Lễ qua truyền hình trực tiếp bên trong nhà thờ.

 
joomplu:320
Bình an cho nhau.
 
joomplu:321
Cám ơn cuối Thánh Lễ và đọc thư mục vụ Giáng Sinh 2013 của ĐGM Giáo Phận.
 
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
 
 

Xem toàn bộ album hình:

{joomplucat:10 limit=4}