Thánh lễ ban Bí tích Khai Tâm được Cha quản xứ Chính Toà Đà Nẵng cử hành vào lúc 17g30 Chúa Nhật ngày 12/7/2020 tại Nhà Nguyện giáo xứ.

Xem hình đầy đủ dưới đây:

Xem và download ảnh chất lượng tại đây.