Thánh Lễ Ban Các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo Tại Giáo Hạt Đà Nẵng – 03/11/2019