Vào lúc 05g00 thứ Hai ngày 13/6/2022, Thánh lễ mừng kính Thánh Antôn và Thánh Augusstinô Huy đã được cử hành trọng thể do cha quản xứ chủ sự. Quan thầy của cha Nguyên Tổng Đại Diện Antôn Trần Văn Trường, cha phó Antôn Lâm Trọng Thi, Đoàn Phan Sinh Chính Tòa Đà Nẵng và 140 giáo dân, Thánh Augustinô Phan Viết Huy bổn mạng của giáo họ Augustinô Huy.

Hình Ảnh: Antôn Thành

Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng