Sáng ngày 02.11.2022, Quý cha quản xứ và phụ tá đã đồng tế thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa (tại Phú Thượng), cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham dự.

Hình ảnh: Phêrô Minh Quang