Lúc 15g00 Chúa nhật ngày 28/03/2021 tại nhà thờ Chính Tòa, Thánh Lễ Lá do Đức Giám
mục chủ sự được cử hành trọng thể, cùng đồng tế là Cha phó xứ Phero Trần Văn Thủy và Cha Giuse Nguyễn Thanh Tùng.

Sau khi kết thúc nghi thức làm phép Lá tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, Quý Cha đồng tế,
Quý tu sĩ và cộng đoàn giáo dân, trên tay cầm lá, theo đoàn rước tiến vào nhà thờ. Cảnh tượng như gợi nhớ về việc dân thành Gierusalem đón rước Chúa Giesu vào thành.

Trong bài giảng của mình, Đức Cha chỉ ra sự thay đổi của con người qua Bài Tin mừng
lúc làm phép Lá, và Bài Thương Khó trong Thánh Lễ. Chỉ mới đây thôi, người dân thành
Gierusalem còn tung hô: “Vạn tuế con Vua Đavit”, rồi sau đó, cũng chính những con người đó lại hét lên: “Đóng đinh nó vào Thập Giá” .Đó là hình ảnh trần trụi nhưng chân thật về những yếu đuối thấp hèn của con người. Đức Cha nói về gương mặt ông Giuda, như một hình ảnh cảnh tỉnh con người tránh xa lối sống thực dụng, hai mặt, sẵn sàng bán rẻ đức tin để đổi lấy lợi ích cho riêng mình. Đức Cha lại nói về gương mặt Thánh Phero đấm ngực tự hối sau khi chối Chúa, để nhắn nhủ mội người chúng ta hãy biết cúi đầu nhận lỗi, tin tưởng vào sự thứ tha của Chúa, để quay về trong vòng tay nhân ái của Người.


Mỗi người chúng ta, hãy bắt đầu Tuần Thánh bằng hành động “tháo đinh” như người họa
sĩ trong câu chuyện tu đức mà Đức Cha kể. Bởi mỗi lỗi lầm mà chúng ta gây ra, chính là đinh nhọn đóng vào Thánh Giá Chúa. Và chính chúng ta phải tự tỉnh thức để nhận ra và gỡ giải những sai trái của mình.

Bài: Anna H.
Ảnh: Cao Thuyên
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng