Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 32 Của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, 21/01/2020