Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, 01/01/2020