Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của con cái Đức Mẹ Trà Kiệu, khi mà tháng Hoa đến, mà lại là tháng Hoa trong Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu 2020, đoàn con không thể quây quần bên Mẹ nơi linh đài Bửu Châu để cùng dâng hoa kính Mẹ, bởi đại dịch Covid đang hoành hành. Mất mát là thế, nhưng bằng sự vâng phục, cộng tác của mình, đoàn chiên xứ Trà đã hiệp thông cùng với Đức Cha Giuse và quý cha qua các phương tiện truyền thông trực tuyến của giáo phận và giáo xứ nhà. Điều này đã được Đức Cha nhắc đến trong lúc đầu và kết lễ: “… Hôm nay, đúng là sau một tháng, Đức Cha như cách biệt, cấm cung với mọi người. Khởi sự lần đầu tiên có thể đến với một giáo xứ, đó là Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu và khi nhìn thấy các con dâng hoa, cảm thấy thật sự xúc động. Một sự xúc động rất lớn lao, cảm nhận ơn Chúa đang lan tỏa qua tình thương của Mẹ Trà Kiệu. Dù cha mẹ các con, dù mọi người cộng đoàn của giáo xứ không hiện diện, nhưng chính khi các con dâng hoa đã là những giá trị của đức tin, của tình mến kết thành những đóa hoa đẹp nhất để dâng kính Mẹ trong tháng Năm – tháng Đức Mẹ. Và thật ý nghĩa biết bao, khi chúng ta có thể hiện diện với nhau, hiện diện bên nhau để ca tụng tình thương của Chúa và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria nơi linh đài Đức Mẹ Trà Kiệu này…”. “… Chắc chắn cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn rất bâng khuâng, bởi vì chúng ta chưa thể tham dự Thánh lễ một cách bình thường như mỗi lần Đức Cha đến đây…, nhưng chúng ta cũng nói lên một sự hiệp nhất của tình yêu thương, để lại một lần nữa lời của Mẹ vang lên luôn hiện diện, đồng hành…”

“Các con chớ lo, này Mẹ con đây!” Tin tưởng nơi Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho thế giới mau tìm ra phương thuốc cứu chữa dịch bệnh và cho cơn đại dịch này sớm chất dứt, để mọi người lại được tề tựu bên các vị mục tử của mình nơi nhà Chúa, hầu dâng lên Chúa những chúc tụng, tạ ơn, thống hối tội lỗi của mình, xin ơn và chuyển cầu cho tha nhân. Amen.

Ephrem Huy

Trà Kiệu, 02/5/2020.   

Nguồn: trakieu.net