Để dọn mình chuẩn bị mừng lễ bổn mạng của giáo họ, cộng đoàn trong giáo họ Giuse Đặng Đình Viên đã tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện vào lúc 19g30 tối Chúa Nhật 20.8.2023

Và vào lúc 17g15 thứ Hai 21.8.2023, Thánh lễ kính Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Linh mục, tử đạo, quan thầy của giáo họ đã được cha quản xứ Bonaventura Mai Thái chủ sự, cùng đông đảo các thành viên trong giáo họ và cộng đoàn dân Chúa tham dự.

Xem thêm hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/oJZKmXBiBchLVRiV6.