Chiều ngày 24.10.2022, tại nhà thờ Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng, Cha phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Đông Nhật đã cùng với cộng đoàn và giáo dân giáo họ Phao lô Tống Viết Bường hiệp dâng Thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Phaolô Tống Viết Bường cũng là bổn mạng của giáo họ.

Trong bài giảng lễ, sau khi nêu lên tấm gương tử đạo của Thánh Phao lô Bường, Cha chủ tế đã kêu gọi cộng đoàn cùng thực hiện tinh thần Hiệp nhất, sống Đức tin và Loan báo Tin Mừng theo ý nghĩa của Năm Thánh này.

Trước khi kết thúc Thánh lễ và nhận phép lành, ông Trưởng giáo họ Phaolô Bường đã thay mặt giáo họ cám ơn Cha Tổng đại diện kiêm Quản xứ, các Cha phụ tá, ban Thường vụ, các ban ngành đoàn thể nói chung đã quan tâm chân tình và quãng đại, để giáo họ được hiệp thông Thánh lễ mừng bổn mạng được long trọng, trang nghiêm và sốt sắng.

Sau Thánh lễ là tiệc liên hoan nhẹ chung vui cùng cộng đoàn hiện diện tại hội trường giáo xứ!

Tin: Văn Siêu
Hình: Joachim Lê
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng