Thánh lễ Kỷ niệm 11 năm (2007-2018) Giám mục của Đức cha Giuse 03/12/2018