Sáng ngày 15/5, lúc 05g00, Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm 23 năm linh mục của Cha Tổng Đại Diện kiêm quản xứ Chính Tòa đã diễn ra hết sức thân thương và đầm ấm. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, cha quản xứ đã chủ sự thánh lễ với phần chia sẻ Lời Chúa của cha phó xứ Marcello. 

Sau thánh lễ, ông Trưởng ban đại diện HĐMVGX đã có lời chúc mừng và đại diện cộng đoàn dân Chúa giáo xứ tặng hoa và quà cho cha quản xứ nhân dịp kỷ niệm này. Kết thúc thánh lễ, cha quản xứ cũng đã có lời cám ơn cộng đoàn, xin cộng đoàn tiếp tục giúp lời cầu nguyện để ngài hoàn thành tốt sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao phó cho ngài.

Trong tình cha con, ngài đã mời toàn thể cộng đoàn phụng vụ dùng điểm tâm sáng đơn sơ chung với ngài sau thánh lễ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và kích cỡ lớn tại đây: