Thánh lễ lãnh nhận RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU tại Nhà thờ Chính Tòa ngày 24.7.2022 do cha phụ tá Phêrô Nguyễn Quí Khôi chủ sự.