Vào lúc 15g15 chiều mồng hai tết Quý Mão 2023 ngày 23/01/2023, Thánh Lễ Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên được cha Quản xứ Bonaventura Mai Thái chủ sự.

Trong Thánh Lễ có phần trao bằng cho các ông các bà đến tuổi gọi là lão, là sống thọ để toàn thể cộng đoàn trân trọng, kính mến và noi gương để sống trường thọ trong mạnh khoẻ.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý ông bà tiếp tục sống và sống đạo đức, sống mạnh khỏe cùng với con cái trong thuận hòa, trong an bình trong suốt phần đời còn lại và đặc biệt trong năm Quý Mão này.

Hình ảnh: Anton Thành
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng