Vào lúc 05g00, thứ Bảy ngày 03/12/2022, cha phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Đông Nhật đã dâng Thánh Lễ mừng Kính Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục – bổn mạng Cha phụ tá Lê Đông Nhật, hai Cha nguyên phó xứ Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Ngọc Hiến cùng nhóm Sinh viên Công giáo và 157 giáo dân.

Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng