Thánh lễ sáng Mồng Hai Tết – Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ 06/02/2019