Thánh lễ Tạ Ơn, chia tay hai Cha phụ tá giáo xứ Chính Toà 29/11/2018