Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân và Linh mục đoàn Giáo Phận Lạng Sơn của Ngài, sau khi tĩnh tâm tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đà Nẵng. Vào lúc 17g00 ngày 28-8-2014 đã đến dâng Thánh Lễ tạ ơn tại Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Trong Thánh Lễ còn có Đức Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri và một số Linh Mục trong Giáo phận cùng dâng Thánh Lễ Đồng tế với Ngài.

Sau đây là một số hình ảnh.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ tại đây:

 

 

Tin và ảnh: Vũ Hà