Thánh lễ Tạ ơn và Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Giáo phận Đà Nẵng 13/11/2016