Lúc 17g00, 18/4/2019, Thánh Lễ Tiệc Ly đã long trọng được Đức Giám Mục Giáo Phận, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế. Trong Thánh Lễ này có 03 điều đặt biệt: Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, thiết lập thiên chức Linh mục và chính Ngài rửa chân cho các môn đệ.
Thánh Lễ kết thúc bằng việc kiệu Mình Thánh Chúa ra Núi Đá Đức Mẹ và cộng đoàn dân Chúa thay phiên nhau chầu cho đến 24g.
Xin Chúa gìn giữ các Linh mục của Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn biết siêng năng đến với Thánh Thể Chúa là của nuôi linh hồn chúng con và xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết yêu thương phục vụ nhau, phụng sự Chúa trong khiêm hạ như Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ xưa.

Tin và ảnh: Văn Thơm
Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây: