Trong tâm tình sâu thẳm của Tam Nhật Thánh, sau Thánh Lễ Dầu buổi sáng mang tính giáo phận, vào lúc 17g00 chiều thứ năm Tuần Thánh, Giáo xứ đã long trọng cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly và chầu Thánh Thể sau Thánh Lễ cho đến 12g00 khuya. Dưới đây là một số hình ảnh.

–> Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình kích cỡ lớn tại đây.