Vào lúc 17g15, thứ Hai ngày 12/12/2022, giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng hân hoan chào đón 12 dự tòng chính thức trở thành con cái của Thiên Chúa và Giáo Hội. Phúc âm Thánh Mát-thêu đã viết: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.” (Mt 18,12-14).  Giáo xứ Chính Tòa vui mừng đón tiếp các Tân Tòng đến với chúng ta để cùng sống yêu thương nhau và thờ phượng Thiên Chúa.

Các anh chị đã đi tìm kiếm Chúa, đã được Chúa kêu mời bằng nhiều cách để hôm nay, các anh chị đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị dự tòng. Xin cho anh chị em tân tòng can đảm sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, để đức tin ngày càng vững mạnh và cuộc sống lan tỏa niềm vui có sức thuyết phục nhiều người tin yêu Chúa.

Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng


Cộng đoàn xem hình ảnh tại đây: