THÔNG BÁO

(Số 02/T7.2021)

V/v. THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MỪNG KÍNH CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN
TẠI ĐỀN THÁNH CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN – GIÁO HỌ PHƯỚC KIỀU

Kính gửiQuý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh, Anh chị em giáo lý viên, và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em!

Theo chương trình chung, ngày 26 tháng 7 hằng năm là ngày Giáo phận Đà Nẵng chúng ta hành hương về Đền Thánh Chân Phước Anrê Phú Yên, Giáo họ Phước Kiều, nơi vị tử đạo tiên khởi, “người chứng thứ nhất” của Hội Thánh Việt Nam là Thầy giảng Anrê Phú Yên đã đổ máu đào làm chứng cho đức tin vào Chúa Kitô.

Tuy nhiên, năm nay, vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nên Giáo phận đã quyết định tạm dừng ngày hành hương này. Thay vì hành hương trực tiếp đến Đền Thánh, kính mời cộng đoàn Dân Chúa cùng hiệp thông trong Thánh lễ trực tuyến mừng kính Chân Phước Anrê Phú Yên, cầu nguyện cho anh chị em giáo lý viên, do Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, chủ sự tại Đền Thánh Chân Phước Anrê Phú Yên, Giáo họ Phước Kiều, vào lúc 17g30, thứ Hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021.

Các kênh trực tuyến:
– Trang Web: giaophandanang.org
– Kênh Youtube: youtube.com/c/giaophandanang
– Facebook: facebook.com/GPDaNang

Vậy văn phòng Tòa Giám mục xin được thông báo và kính mời quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh, anh chị em giáo lý viên và cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp thông tham dự Thánh lễ trực tuyến này.

Xin chân thành cám ơn.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2021
Văn Phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo