Theo như thông báo Số 03/T3.2019 của TGM Đà Nẵng, lúc 16g00, thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019, Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 02 thầy: 01. Thầy Antôn Đinh Văn Long và 02. Thầy Phêrô Trần Văn Thuỷ do Đức Giám Mục chủ tế đã long trong diễn ra với sự đồng tế của linh mục đoàn và đông đảo giáo dân tham dự. Chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho quý thầy trong thánh chức Phó tế mà Chúa vừa trao ban.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây: