Hôm nay, ngày 06/02/2020 – Giới trẻ Phan Sinh AnTôn Chính Toà Đà Nẵng rất vui mừng được cha quản xứ Phêrô cũng là cha Trợ uý,  đồng tế với cha dòng Phanxico cùng dâng lễ Tuyên Hứa cho các em Tân Hứa Sinh. 

Đây là Thánh Lễ Tuyên Hứa đầu tiên kể từ ngày thành lập Giới trẻ Phan Sinh AnTôn Chính Toà (04/3/2018). 

Tạ ơn Chúa thương ban và cho Giới trẻ Phan Sinh AnTôn Chính Toà ngày càng thêm phát triển vì danh Chúa Giêsu Kitô và cha Thánh Phanxico Amen !

Ảnh: Phêrô Tùng

Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng

Xin mời xem đầy đủ tại đây: