Quý anh chị thân mến,
Vì tình hình dịch COVID-19 (Corona) vẫn chưa ổn định nên lớp giáo lý dự bị hôn nhân dự định khai giảng vào ngày 03.02 nay vẫn chưa học được. Nếu tình hình ổn thì sẽ khai giảng vào ngày 02.3.2020, xin được kính báo để quý anh chị tiện sắp xếp công việc.

Cám ơn và mến chào quý anh chị trong Chúa Kitô.

Lm Phaolo Nguyễn Hữu Trường Sơn