Nhân dịp mừng 25 năm Đại Chủng Viện tái hoạt động (1994-2019) và 90 năm Hội Xuân Bích đến Việt Nam (1929-2019).

Đại Chủng Viện Huế

xin trân trọng kính mời

Quý linh mục và anh em cựu sinh viên Xuân Bích đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn và tham dự ngày họp mặt truyền thống trong 02 ngày 18 và 19/11/2019 tại Đại Chủng Viện Huế, 30 Kim Long, Thành phố Huế, Việt Nam.