THIỆP MỜI
THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN
MỪNG 400 NĂM TIN MỪNG ĐẾN HỘI AN
Hội An, 18/01/2015

 

 

Nguồn: octorg.local