Bên cạnh những sinh hoạt trong ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu tu trì mang tính Giáo phận tại Giáo xứ Chính Tòa, sáng nay, Chủ Nhật Chúa Chiên Lành, trong thánh lễ dành cho các em thiếu nhi giáo lý lúc 08g00, 26/4/2015, đã có những hoạt động nhằm cổ võ cho ơn gọi tu trì.

Thánh Lễ được bắt đầu bằng đoàn rước gồm các tu sĩ ‘nhí’. Khi đã ổn định trong nhà thờ, thông qua các tu sĩ ‘nhí’ này, các em được giới thiệu linh mục triều, giám mục và rồi các dòng tu khá phổ biến trong Giáo phận nói riêng và tại Việt Nam nói chung… Qua một vài tấm hình bên dưới, xin mời hiệp ý cầu nguyện cho ngày càng có nhiều ơn gọi tu trì đạo đức và thánh thiện… cho cánh đồng truyền giáo của Chúa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: