Chúa ta chiến thắng quỷ thần
Đánh tan thần chết gian trần có hay
Xin cho hồn chúng con đây
Ngày sau sống lại lòng đầy hỉ hoan
Chúa lên trời mở vinh quang
Cho con ái mộ Thiên Đàng Chúa ơi
Cho con vui sống trọn đời
Gẫm suy chiêm ngắm những lời Chúa ban.
Chúa Thánh Thân, xuống trần gian
Chúa ơi xin hãy ân ban ơn lành
Bảy ơn Chúa hãy ban nhanh
Để con biết sống nhiệt thành Chúa ơi!
Chúa ân thưởng, Mẹ lên trời
Cho con luôn mãi không rời cậy trông
Mẹ ơi con vẫn hoài mong
Ngày sau được chết trong tay Mẹ hiền.
Này đây là những triều thiên
Mà Chúa ân thưởng Mẹ hiền chúng ta
Xin ngày sau con sẽ là
Được cùng Mẹ thưởng ngọc ngà ơn thiên.

Anna Hạt Bụi