Chúa lo buồn đổ mồ hôi máu
Hỡi người ơi có thấu hay chăng?
Hãy mau sám hối ăn năn
Lánh xa tội lỗi để gần Chúa ta.
Vòng mão gai trên đầu Chúa đó
Máu chan hòa thắm đỏ tuôn rơi
In lòng cam chịu người ơi
Dẫu đời nhục mạ bao lời mỉa mai.
Bao đòn roi nát nhừ thân thể
Chúa ngã rồi chẳng để Chúa yên
Xin cho con mãi dịu hiền
Hãm mình chịu khó môi liền cười vui.
Chúa Giêsu chịu vác Thánh Giá
Tội người làm Chúa ngã bao lần
Xin cho con biết xin vâng
Cùng vác Thánh Giá theo chân Chúa trời.
Chúa chịu chết trên cây Thánh Giá
Vì con người xa ngã tội nhơ
Cho con tỉnh thức hàng giờ
Đóng đinh như Chúa ngóng chờ hồng ân.

Anna Hạt Bụi