TGp Sài Gòn: Thư mục vụ Đức Tổng Giuse gửi quý cha và cộng đồng Dân Chúa Tổng Giáo phận
TGp Sài Gòn: Thư mục vụ Đức Tổng Giuse gửi quý cha và cộng đồng Dân Chúa Tổng Giáo phận
Trước tình cảnh này, chính Chúa lên tiếng: “Thầy chạnh lòng thương đám đông… họ không có gì ăn” (Mc 8, 2). “Thầy chạnh lòng thương” dịch sát là “ruột gan Thầy quặn đau”. Ruột gan chúng ta cũng quặn đau. Lúc này làm sao chúng ta còn có thể lừng khừng dửng dưng trước những đau khổ về tinh thần cũng như thể xác của anh chị em chúng ta!
Vấn đề “theo đạo rồi mới cho cưới”
Vấn đề “theo đạo rồi mới cho cưới”
Câu hỏi: Con hay nghe các bạn không cùng tôn giáo than phiền bên Công Giáo: “Sao cứ phải bắt […]
Sài gòn cách ly – virus bác ái “lây lan”. Nữ tu làm gì trong những ngày cách ly
Sài gòn cách ly – virus bác ái “lây lan”. Nữ tu làm gì trong những ngày cách ly
Sài gòn cách ly – virus bác ái “lây lan”. Nữ tu làm gì trong những ngày cách ly
Sài Gòn nhật ký cách ly 11 & 12 – Cụ già nhặt ve chai nhưng không bán được trong những ngày này
Sài Gòn nhật ký cách ly 11 & 12 – Cụ già nhặt ve chai nhưng không bán được trong những ngày này
Sài Gòn nhật ký cách ly 11 & 12 - Cụ già nhặt ve chai nhưng không bán được trong những ngày này
Sài Gòn nhật ký cách ly 9 & 10 – Tàn giấc mơ rau!
Sài Gòn nhật ký cách ly 9 & 10 – Tàn giấc mơ rau!
Sài Gòn nhật ký cách ly 9 & 10 - Tàn giấc mơ rau!
Thờ kính ông bà tổ tiên
Thờ kính ông bà tổ tiên
Câu hỏi: Tôi thấy đạo Công Giáo luôn nhớ xin lễ và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Nhưng […]
Sài Gòn nhật ký cách ly 3 & 4 – Hành trình “lùng” rau xanh
Sài Gòn nhật ký cách ly 3 & 4 – Hành trình “lùng” rau xanh
Sài Gòn nhật ký cách ly 3 & 4 - Hành trình "lùng" rau xanh
Sài Gòn nhật ký cách ly 1 & 2 – Anh xe ôm xin gạo nấu cháo cho con
Sài Gòn nhật ký cách ly 1 & 2 – Anh xe ôm xin gạo nấu cháo cho con
Sài Gòn nhật ký cách ly 1 & 2 - Anh xe ôm xin gạo nấu cháo cho con
Sài Gòn nhật ký cách ly 5 & 6 – Tưởng nhận quà bất ngờ, nhưng mừng… hụt
Sài Gòn nhật ký cách ly 5 & 6 – Tưởng nhận quà bất ngờ, nhưng mừng… hụt
Sài Gòn nhật ký cách ly 5 & 6 - Tưởng nhận quà bất ngờ, nhưng mừng... hụt
Sài Gòn nhật ký cách ly 7 & 8 -Các sơ shipper đưa rau đến khu cách ly
Sài Gòn nhật ký cách ly 7 & 8 -Các sơ shipper đưa rau đến khu cách ly
Sài Gòn nhật ký cách ly 7 & 8 -Các sơ shipper đưa rau đến khu cách ly
ĐẦU TRANG